O spółdzielni - Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna „Vendo” 

O Nas

Spółdzielnia nasza jest przedsiębiorstwem społecznym, czyli firmą, która prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów społecznych. W przeciwieństwie do innych przedsiębiorstw, nasza spółdzielnia nie działa dla maksymalizacji zysku, lecz przede wszystkim po to aby zapewnić pracę swoim członkom. Innymi słowy, działamy na rynku sprzedając produkty lub usługi, a uzyskane w ten sposób nadwyżki wykorzystujemy głównie do osiągania celów społecznych. Zarządzanie odbywa się przy zachowaniu zasad demokracji oraz aktywnym zaangażowaniu członków w funkcjonowanie spółdzielni. Osoby zatrudnione są osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi odpowiednie umiejętności i kompetencje, a ich stopień niepełnosprawności nie koliduje z przewidzianymi dla nich zakresami obowiązków.

Naszą wizją jest reintegracja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych pracujących w naszej spółdzielni oraz utworzenie stabilnych miejsc pracy nie tylko dla jej członków, ale i dla osób przyjmowanych do niej w przyszłości poprzez wspólne i aktywne działania na jej rzecz i dobra ogółu.

Pragniemy zainteresować swoją ofertą firmy zajmujące się w branży artykułów biurowych, przemysłowej, bieliźniarskiej oraz cukierniczej. W planach jest aktywna współpraca z dostawcami wszelkich gadżetów promocyjnych. Opieramy swoją działalność na usługach w zakresie introligatorstwa i poligrafii oraz introligatorstwa artystycznego.

Nasze cele

Nastawiamy się na niszowej, nieszablonowej i kreatywnej produkcji introligatorsko-poligraficznej, introligatorsko-artystycznej w wysokiej jakości i jednocześnie dobrej, niekoniecznie najniższej cenie, ale w niższych nakładach i przede wszystkim nastawionej na indywidualny charakter zamówień.

Nasza misja

Pragniemy dążyć do doskonałości pod każdym względem, zarówno w jakości wykonywania usług introligatorsko-poligraficznych, introligotorsko-artystycznych, obsłudze i produkcji. Dbamy o pozycję na rynku sprostając najbardziej wymagającym oczekiwaniom klienta będących wyzwaniem, którego podejmujemy się bez obaw.

ZAŁOŻYCIELE

Stowarzyszenie „Neuron”
Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Stowarzyszenie istnieje od 1990 roku, a jako organizacja pozarządowa powstało w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych. Stworzyli ją rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Są to dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji tj.: upośledzenie umysłowe aż do stopnia głębokiego, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa lub inne przewlekłe choroby powstałe wskutek nieszczęśliwych wypadków.

Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym by były:

  • jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny oraz państwa,
  • w miarę samodzielne i mające poczucie własnej wartości,
  • akceptowane przez społeczeństwo i przygotowane oraz wyuczone na miarę możliwości by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami.

www.neuron-society.eu


Fundacja „Godne Życie”

Fundacja Godne Życie została założona w 2002 r., a powstała by pomagać rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim otaczać opieką dzieci i młodzież ze środowisk potrzebujących wsparcia.

Podstawowe zasady Fundacji to:

  • Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań problemów wychowawczych, najbardziej zaawansowanych społecznie, niezawodnych usług idealnie dopasowanych do wymogów podopiecznych.
  • Zawsze zadowolony podopieczny, najlepsze rozwiązanie wychowawcze, profesjonalizm bez względu na sytuację.
  • Wiedza i informacje, którymi służą zawsze swoim wychowankom oraz osobom z zewnątrz potrzebującym pomocy.
  • Odpowiedzialność za sprawy wychowawcze, która pozwala im definiować swoje działania.

www.fundacjagodnezycie.eu